Deel deze pagina:

Uw privacy is belangrijk voor Unblocktalent.com. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en willen wij u uitleggen hoe wij dit doen. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen en verwerken van onze klanten en voor gebruikers van onze website en andere diensten. We leggen uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. We zullen ook uitleggen wat deze verwerking inhoudt.

We zullen onze privacyverklaring wijzigen in het geval dat nieuwe ontwikkelingen ons daartoe verplichten. Op onze website staat altijd de meest actuele privacyverklaring. Onze eerste en huidige privacyverklaring is uitgebracht op 28 mei 2020.

 

1. Welke gegevens verwerkt Unblocktalent.com?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf bij ons heeft ingediend. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om onze diensten goed te kunnen leveren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

2. Doel voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om met onze klanten gemaakte afspraken te maken en uit te voeren. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze diensten te optimaliseren en om een ​​relatie met onze klanten te onderhouden.

 

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze diensten te optimaliseren. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken:

 • Om overeenkomsten aan te gaan met onze klanten, bijvoorbeeld wanneer u een abonnement aanschaft via onze website
 • Voor optimalisatie van website-inhoud, bijvoorbeeld om populaire site-inhoud meer op de voorgrond te plaatsen
 • Voor marketingactiviteiten, om de relatie met nieuwe en bestaande klanten te initiëren en te onderhouden

 

4. Gegevensoverdracht

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve onder de volgende omstandigheden:

 • Met uw goedkeuring: we delen persoonsgegevens alleen met derden als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven
 • Indien nodig om een ​​overeenkomst met u uit te voeren
 • Indien nodig in geval van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting, of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat door ons verwerkte persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn, conform de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Onze website gebruikt een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen. We beschermen de gegevens die zijn toevertrouwd met technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging van deze gegevens te minimaliseren. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de manier waarop verzamelde gegevens worden beschermd, neem dan contact met ons op.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken bewaren wij alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt of zoals vereist op grond van de Archiefwet. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard, tenzij anders overeengekomen of wettelijk verplicht.

 

7. Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (artikel 15 AVG) en het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd (artikelen 16 en 17 AVG). Je hebt ook het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (artikel 20 AVG). U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG). Unblocktalent.com neemt niet alleen geautomatiseerde beslissingen, inclusief die op basis van profilering, die een wettelijk of vergelijkbaar significant effect hebben op individuen (artikel 22.1 AVG).

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens wij verwerken, kunt u een schriftelijke aanvraag indienen om uw gegevens in te zien. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar: Unblocktalent.com via hello@unblocktalent.com

 

8. Cookiebeleid

Waarom gebruikt Unblocktalent.com cookies?

 • Om te zorgen voor een goed werkende website en om uw gebruikerservaring te optimaliseren
 • Om erachter te komen hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe populair bepaalde webpagina's zijn
 • Om het mogelijk te maken om social media op de website te integreren

Ga voor meer informatie naar ons volledige cookiebeleid

Waarom Unblocktalent?
Aenean feugiat leo venenatis arcu accu
Vestibulum auctor dignissim eleifend
Morbi fermentum consequat mauris
Edo CEO Unblocktalent.com

Ik wil je graag uitnodigen om je feedback en suggesties te delen via hello@unblocktalent.com

Maak een account aan Krijg direct toegang tot exclusieve artikelen Gratis aanmelden
Deel deze pagina: